Reorganisatie binnen de gemeente zorgt voor onrust

De grootscheepse reorganisatie van de gemeente Amsterdam gaat mogelijk eindigen in een rechtszaak. De centrale ondernemingsraad (COR) is het namelijk niet eens met het plan van gemeentesecretaris van Gils. Hij wil dat er één ondernemingsraad komt, bestaande uit 25 leden. Maar volgens de COR is dat nooit genoeg voor 13.000 ambtenaren. Zij zien geen andere mogelijkheid dan naar de rechter te stappen. Door de reorganisatie zullen uiteindelijk duizenden arbeidsplaatsen verdwijnen.

Comments are closed.