Rijkskas naast Paradiso

Buurtbewoners willen groenten gaan telen in een kas op het braakliggende terrein naast Paradiso.

De kas aan de Weteringschans (ook wel de ‘Rijkskas’ genoemd) krijgt een positief advies van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI). Het ministerie baseert haar advies op de uitkomsten van een haalbaarheidsonderzoek naar de plannen voor de groenteteelt. Het InnovatieNetwerk (onderdeel van het ministerie van ELI) heeft dit onderzoek gesubsidieerd.
De plannen voor de Rijkskas zijn deze week naar het bestuur en de deelraad van stadsdeel Centrum gestuurd. Diverse deelraadspolitici zouden de plannen steunen.

Buurtbewoner en mede-initiatiefnemer Diana Wind zegt vandaag in Het Parool: ‘We hopen medewerking te krijgen van het Barlaeus Gymnasium, dat er lessen over stadslandbouw kan geven. Verder kunnen we experimenteren met ecologie, duurzaamheid en irrigatiewerk.’

Directeur Rijksmuseum Wim Pijbes heeft interesse getoond voor een plaatsje in het comité van aanbeveling voor de Rijkskas.
Het Rijksmuseum heeft zelf sinds de 19e eeuw een (kleine) kas voor teelt van historische groente die op kunstwerken te zien zijn. Deze ‘musuemkas’ is vanwege haar omvang echter niet toegankelijk voor het publiek.
In de toekomst zal het publiek worden doorverwezen naar de Rijkskas.

Leave a Reply