Ruimere openingstijden horeca

Amsterdam werkt de komende jaren aan meer gastvrijheid en veiligheid op de grote uitgaanspleinen. Per 1 juli 2015 krijgen horecagelegenheden op het Rembrandtplein en Leidseplein ruimere openingstijden. Daarmee komt het college van B&W tegemoet aan de wens die al langer leeft in de gemeenteraad en sluit het aan bij een voorstel daartoe van de Amsterdamse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Het gaat om een proef voor drie jaar. Als tegenprestatie gaan horecaondernemers zich samen met de gemeente extra inspannen om uitgaansgeweld en overlast voor omwonenden terug te dringen. De verruiming is verbonden aan strikte voorwaarden. Bij de bestrijding van overlast, onveiligheid en uitgaansgeweld is gekozen voor een benadering zoals die op grote festivals. Daar is de openbare ruimte en het toezicht zo ingericht dat gastvrijheid, overzichtelijkheid en sociale controle op de eerste plaats staan. Die plannen zijn gebaseerd op onderzoek van de Vrije Universiteit.

Comments are closed.