Sandy brengt VS naar Amsterdam

Om te leren van de Nederlandse ervaringen op het gebied van maatregelen tegen overstromingen bezocht Shaun Donovan, de Amerikaanse minister van Volkshuisvesting en Stedelijke Ontwikkeling uit het kabinet Obama, onder meer de Noord/Zuidlijn. In het bijzijn van Henk Ovink, directeur-generaal van het ministerie van I & M, en consul-generaal Randy Berry, kreeg de minister uitleg van Noord/Zuidlijn-directeur Peter Dijk tijdens een rondleiding door de startschacht aan het Damrak, waar een reusachtige waterkering is geplaatst om de metrotunnel te beschermen bij een eventuele overstroming. Eerder had de Amerikaanse delegatie al een bezoek gebracht aan de Maeslantkering bij Rotterdam en later vandaag worden nog andere waterkeringsinstallaties bekeken.

De Noord/Zuidlijn neemt een bijzondere plek in de Amsterdamse bodem in, aangezien deze lijn de primaire waterkering van de stad doorsnijdt. Daarom moeten voor de bescherming bij eventuele overstromingen extra maatregelen getroffen worden, zodat de binnenstad en het achtergelegen land gespaard blijven.

Na de grote gevolgen van de orkaan Sandy, wil de Amerikaanse overheid bekijken hoe de bescherming tegen wateroverlast in andere landen geregeld is. Nederland is vanwege de lage ligging en de eeuwenlange ervaring op dit gebied een goed voorbeeld van waterbeheersing. Naast Peter Dijk gaf ook Camiel van Drimmelen van de Dienst Ruimtelijke Ordening van Amsterdam toelichting op de overstromingsscenario’s en risico’s in bredere zin. De gemeente Amsterdam werkt samen met het Nationale Deltaprogramma aan nieuwe strategieën om de gevolgen van eventuele overstromingen te beperken. In dat licht is het omgekeerd voor Amsterdam ook interessant om te leren van orkaan Sandy: wat ging er mis en wat ging er goed? Doel is uiteindelijk om steden veiliger en aantrekkelijker te maken.

Leave a Reply