Schaf maar weer af dat leenstelsel

Het aandeel studenten met laagopgeleide ouders dat is begonnen met een studie in het hoger onderwijs is gedaald. De doorstroom vanuit het mbo is het sterkst afgenomen: de instroom van mbo-studenten naar het hbo daalde van 48% naar 41%. Van deze studenten heeft een op de drie aangegeven vanwege financiële redenen niet verder te willen studeren.

Het is een opvallende ontwikkeling in het eerste jaar waarin de basisbeurs is afgeschaft. Jet Bussemaker ziet zelf niet direct een verband tussen de twee gegevens. Maar Xandra Hoek van het ASVA is stelliger: het leenstelsel was een slecht idee, dus laten we het afschaffen.

 


More Berichten for Show:

Comments are closed.