Schooluitval in Amsterdam afgenomen

schoolDe schooluitval in Amsterdam is verder afgenomen het afgelopen schooljaar in vergelijk met 2005-2006. Van de bijna 45 duizend leerlingen tot 23 jaar verlieten 2148 het onderwijs zonder startkwalificatie – dat is 4,8 procent. Zes jaar geleden was dat percentage nog 7,8 procent.

Onderwijswethouder Pieter Hilhorst is hier blij mee.Het blijkt volgens hem dat de Amsterdamse aanpak gunstige resultaten oplevert. Ook de bestrijding van schooluitval in het MBO heeft tot goede resultaten geleid.

Van de grote steden loopt Amsterdam voorop en zij gaat door op de ingeslagen weg. “Iedereen naar school, aan het werk of op een leefwerkplek” is het credo.

Annemarie Elders sprak met Nel Winkel, hoofd van Bureau Leerplicht Plus, de organisatie die namens de Gemeente Amsterdam de leerplichtwet handhaaft:

Leave a Reply