Scientology: “Waarom mogen andere kerken het wel en wij niet?”

De Scientology Kerk mag geen belastingaftrekbare giften meer gebruiken voor de bouw van haar nieuwe hoofdkantoor in Amsterdam-West. Scientology, zelf geen algemeen nut beogende instelling (anbi), liet giften al enkele jaren lopen via de stichting Naar een Betere Samenleving (Nabesa). Volgelingen konden dankzij de zogeheten anbi-status van deze zusterorganisatie hun donaties van de belasting aftrekken. Nabesa heeft per 19 juli van dit jaar de officiële status van goed doel verloren, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2008, de datum waarop de anbi-regeling inging.

 

Het droogleggen van deze financiële sluiproute heeft grote gevolgen: niet alleen kunnen nieuwe giften niet meer worden afgetrokken, maar eerdere donaties worden mogelijk met terugwerkende kracht niet-aftrekbaar. Scientology en tal van scientologen ontvangen de komende tijd dus mogelijk navorderingen van de Belastingdienst. Om hoeveel geld het gaat is onbekend, maar voor de aankoop en verbouwing van het nieuwe hoofdkantoor zijn enkele miljoenen nodig.

 

Scientology is verontwaardigd over deze gang van zaken. Een woordvoerder liet vandaag in een schriftelijke reactie aan Amsterdam FM weten dat de Scientology Kerk als kerkelijk genootschap net zo behandeld wil worden als iedere andere kerk in Nederland. "De Belastingdienst erkent dat Scientology een religie is en dat haar diensten religieus zijn, we zien dan ook geen reden dat wij anders dan andere kerken behandeld zouden moeten worden."

 

In eerder uitgelekte memo's van Scientology werd Nederland omschreven als belastingparadijs waar kerken veel minder belasting over donaties moeten betalen dan in andere landen en waar donaties ook nog eens van de inkomstenbelasting kunnen worden afgetrokken. Nabesa is niet de enige stichting die verbonden is aan Scientology. Ook de stichtingen De Weg naar het Geluk en Narconon hebben een anbi-status en zamelen geld in voor de sektarische beweging. Of ook deze stichtingen worden onderzocht is nog onbekend.

 

 

Comments are closed.