Shelterbox Challenge 2012 in Amsterdam

Achttien teams van vier leggen een parcours af langs Amsterdamse hoogtepunten en voeren opdrachten uit. Dit ter ondersteuning van het goede doel van Shelterbox. Aan het woord Laurens Visscher van Shelterbox.

Leave a Reply