Shoppen favoriet gespreksonderwerp bij Amsterdamse jongeren

Mannen onder de 24 jaar praten net zo veel met hun vrienden over hun mode-aankopen als vrouwen. Dat blijkt uit onderzoek van een online webshop uitgevoerd door SSI onder 1.508 respondenten. Zes op de tien heeft het hier namelijk regelmatig over. Jongeren praten hier wel veel meer online over, omdat tegenwoordig kleding veelal op internet gekocht wordt. Het onderzoek bevestigt verder dat voor vrouwen praten over winkelen en kleding een top gespreksonderwerp is; twee op de drie vrouwen doet namelijk niets liever dan hierover kletsen. Bij mannen is dit iets minder, 1 op de 3 mannen doet dit graag. Ook ouderen laten zich niet onbetuigd. Bijna 50 procent praat graag over de shopping resultaten met vrienden en vriendinnen. Uit het onderzoek komt verder naar voren dat in Amsterdam het meest wordt gepraat over kleding aankopen. In de modehoofdstad praat bijna 54 procent van de mensen vaak met vrienden over dit onderwerp.

Leave a Reply