Sint Jacob in staking

In de verpleeghuiszorg is een stille revolutie gaande, die nu ook in de buitenwereld aan het licht komt. Ouderen met lichte zorgvragen blijven in de thuissituatie en alleen wanneer het thuis echt niet meer haalbaar is, kan men naar een verpleeghuis. Dit betekent dat in de woonzorgcentra vooral zeer oude mensen met multiple aandoeningen en beperkingen terecht komen. Sint Jacob is een bekend verpleeghuis waar de noodklok luidde. Vandaag zijn 27 van de 31 medewerkers van de facilitaire dienst in staking. Vanmiddag is er overleg met het koepelende Osira. Morgen is van Abva Kabo de vervolgstaking in Rotterdam. Een gesprek met vakbondsvrouw Lilian Marijnissen.

Leave a Reply