Slachtoffers daders?

“Er moet meer aandacht komen voor jonge geweldslachtoffers om toekomstig geweld te voorkomen.” Deze aanbeveling doet Valérie Peeck op basis van haar onderzoek naar slachtoffers van geweld op en rond scholen.
Doel van het onderzoek was om meer zicht te krijgen op jongeren die een verhoogd risico lopen om slachtoffer te worden van geweld. Ook stelde zij de vraag of slachtoffers ook daders zijn of kunnen worden.

Uit het onderzoek komt naar voren dat slachtoffers van geweld duidelijk meer risicogedrag vertonen dan jongeren die geen slachtoffer waren. Dit risicogedrag, zoals spijbelen, drugsgebruik en wapenbezit wordt vooral in verband gebracht met (toekomstig) daderschap. Door meer alert te zijn op slachtoffers kan mogelijk voorkomen worden dat ze nog een keer slachtoffer worden of dat ze zich tot dader ontwikkelen. “Met een aanpak gericht op jonge slachtoffers van geweld is veel winst te behalen aangezien er minder nodig is om deze risicogroep weer op het rechte pad te brengen dan gewelddadige veelplegers.”

Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek organiseert de politie Amsterdam- Amstelland in het najaar een expertmeeting. Tijdens deze bijeenkomst wordt samen met experts uit wetenschap en praktijk gezocht naar concrete, praktische maatregelen die kunnen helpen om te voorkomen dat jongeren herhaald slachtoffer worden van geweld of zich ontwikkelen tot dader.

Het onderzoek “Jonge slachtoffers, jonge daders?” wordt deze week gepubliceerd door Boom Lemma uitgevers. Het werd uitgevoerd door drs. Valérie Peeck van de politie Amsterdam-Amstelland in samenwerking met de Frans Denkers leerstoel Veiligheid en Burgerschap (prof. Hans Boutellier). De leerstoel is gevestigd op de faculteit Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam.

 

Onze programma's

Zelf radio maken?

AmsterdamFM wordt gemaakt door vrijwilligers. Wil je ook radio maken?