Slechte website? Dan geen subsidie!

Buurtinstellingen in Amsterdam Oost kunnen maar beter hun websites nog eens goed bekijken. Als het aan de PvdA en de VVD in Oost ligt verliezen instellingen hun subsidie als ze niet of moeilijk te vinden zijn op internet. Vooral migrantenorganisaties blijken vaak onvindbaar: als ze al een website hebben is de informatie vaak allang niet meer actueel of in gebrekkig Nederlands opgesteld. Volgens de partijen zijn 24 van de 150 gesubsidieerde instellingen niet of nauwelijks terug te vinden op het net.

Leave a Reply