Sluiting dreigt voor tientallen Amsterdamse apotheken

Het voortbestaan van ruim dertig apotheken is onzeker nu de onderhandelingen tussen apothekers en zorgverzekeraars vast zijn gelopen. De bereikbaarheid komt daarmee in gevaar.

Dit concludeert de Stichting Strategisch Beraad Amsterdam, een onlangs opgerichte belangenbehartiger voor Amsterdamse apotheken. “70 à 80% van de apotheken weigeren vooralsnog het contract met zorgverzekeraars te tekenen. Dat contract zal volgens hen leiden tot verdergaande bezuinigingen op personeel, slechtere openingstijden en minder maatregelen voor het verbeteren van veiligheid. In het ergste geval zullen er apotheken moeten sluiten,” aldus de stichting.

Het vastlopen van de onderhandelingen heeft volgens apothekersorganisatie KNMP verregaande gevolgen. Klanten dreigen met ingang van het nieuwe jaar weer contant te moeten afrekenen in de apotheek en met name het voortbestaan van kleine en dienstapotheken (met avond- en nachtdiensten) staat op het spel.

 

Leave a Reply