Sociaaleconomische ongelijkheid in beeld

Het Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies (AIAS) van de Universiteit van Amsterdam presenteert tijdens een internationale conferentie op 4 en 5 juni de resultaten van nieuw internationaal onderzoek naar sociaaleconomische ongelijkheid.

De studie gaat in op groeiende verschillen in inkomen en onderwijs en hun sociale, politieke en culturele gevolgen in de EU, de Verenigde Staten, Japan, Zuid Korea, Canada en Australië. Het project is uniek door het brede terrein en de geografische reikwijdte. Het onderzoek werd gefinancierd door het wetenschappelijk onderzoeksprogramma van de Europese Unie.

Leave a Reply