Sociale huurwoningen ook voor middeninkomens

De PvdA en ChristenUnie hebben een voorstel ingediend om de inkomensgrens voor sociale huurwoningen te verhogen van 34.000 euro per jaar naar 43.000 euro. Het aantal beschikbare huurwoningen is de laatste tijd alleen maar gedaald en de doorstroming naar duurdere (vrije sector) woningen stagneert. Loopt die doorstroming niet helemaal vast als veel meer mensen recht krijgen op een sociale huurwoning?

Bastiaan van Perlo van de Huurdersvereniging Amsterdam verduidelijkt de huidige situatie in Amsterdam en de consequenties van de voorgestelde maatregel.

Comments are closed.