Songwriters Guild Live: Conor O’Reilly

Bij Songwriters Guild Live (van Rufus Kain) is Connor O'Reilly te gast. Connor O'Reilly zingt hier één van zijn nummers. Luister naar het fragment.

Comments are closed.