SP: “Maximaliseer vrijwillige ouderbijdrage”

De ouderbijdrages die door Amsterdamse scholen (basis- en voortgezetonderwijs) worden gevraagd, verschillen sterk van elkaar. Waar de ene school de ouders €40,- vraagt, vraagt de andere school honderden, soms zelfs meer dan duizend euro vrijwillige bijdrage. Veel te hoog, volgens SP gemeenteraadslid Erik Flentge. Volgens hem zouden er regels moeten komen om de bijdrage te maximialiseren. Waarom scholen zo veel geld vragen, de nadelen voor een kind waarvan de ouders de hoge bedragen niet kunnen opbrengen en waarom de SP vindt dat regels nodig zijn, legt Flentge zelf uit in Ritme van de Stad:


More Berichten for Show:

Comments are closed.