Spanning in stad door conflict Gaza

Door het conflict in Gaza groeit de spanning tussen verschillende bevolkingsgroepen in de stad. En vooral binnen de Joodse gemeenschap heerst er angst. De burgemeester vindt het belangrijk ruim baan te geven voor de vrijheid van meningsuiting en demonstratie, maar mensen mogen niet gediscrimineerd worden. Vrijdag maakten twee koepelorganisaties van Nederlandse moskeeën bekend moslims tijdens preken op te gaan roepen tot tolerantie. De organisaties maken zich ook zorgen over het groeiend aantal racistische geweldsdelicten en uitingen van haat richting joden en moslims.

Onze programma's

Zelf radio maken?

AmsterdamFM wordt gemaakt door vrijwilligers. Wil je ook radio maken?