Spijbelaars worden beboet

De gemeente wil notoire spijbelaars gaan beboeten met een tientje per gespijbeld uur. Onderwijswethouder Pieter Hilhorst hoopt daarmee een einde te maken aan het verzuim op middelbare scholen. Vanaf volgende week test de wethouder het beboeten van spijbelaars op een mbo-school in de hoofdstad. Wanneer een leerling meer dan 16 uur in een maand zonder duidelijke reden niet op school is, kan een leerplichtambtenaar de spijbelaar een boete opleggen. Tien euro per uur, met een maximum van 160 euro. Als de leerling blijft spijbelen, wordt het bedrag verdubbeld.

Leave a Reply