Springvossen 29 augustus | Kristofer Schipper over Confucius

Gast: Kristofer Schipper, sinoloog.

In augustus iedere week een keuze uit het archief van Springvossen. Deze week de uitzending van 30 september 2014 waarin Robert van Altena in gesprek gaat met sinoloog Kristofer Schipper (1934-2021) over ‘De Gesprekken‘ van Confucius (551-479 v.Chr.). Kristofer Schipper was als hoogleraar verbonden aan de Universiteit Leiden en de École Pratique des Hautes Études in Parijs. Hij vertaalde de teksten van Confucius en maakt de tekst toegankelijker voor een breed publiek met zijn commentaar. Het is voor het eerst dat deze teksten direct uit het Chinees vertaald zijn in het Nederlands.

.

.

“De meester [Confucius] zei: ‘Mijn Weg wordt niet gevolgd. Als ik nu eens zou besluiten om op een vlot op zee te gaan rondzwalken, wie anders dan Zilu zou dan bereid zijn mij te volgen?

Toen Zilu dit hoorde was hij blij.

Daarop zei de Meester: ‘Jou liefde voor kloeke ondernemingen is [nog] sterker dan de mijne. Jammer dat we niet over het nodige hout beschikken’.”

in: Confucius, De gesprekken. (vert. Kristofer Schipper)

.

Kristofer Schipper schrijft in het voorwoord: “Mijn eigenlijke gebied is de andere grote levensbeschouwing van China: het taoïsme. Ook daar raakt men echter met Confucius en zijn school vertrouwd, al was het maar in hun rol van eeuwige tegenstanders. De controverse tussen de principes van maatschappelijke orde enerzijds en individuele vrijheid anderzijds woedt nu al tweeduizend jaar. Maar: […] Men moet erkennen dat de twee grote tradities elkaar aanvullen. […]De twee tegengestelde denkwijzen zijn in wezen met elkaar verbonden. Zij kunnen niet zonder elkaar.”

Kristofer Schipper vertaalde en becommentarieerde eveneens de boeken ‘Lao Zi. Het boek van de Tao en de innerlijke kracht’ en ‘Zhuang Zi. de volledige geschriften; het grote klassieke boek van het taoisme‘.


<<  vorige aflevering: Mieke Koenen

<<  programma-overzicht juli

>>  volgende aflevering: Adam Colton

>>  programma-overzicht augustus

<>  alle afleveringen


.

EINDREDACTIE: ROBERT VAN ALTENA 

CONTACT: SPRINGVOSSEN@GMAIL.COM

INSTAGRAM / FACEBOOK


.
MUZIEK

Opening: Leoš Janáček, ŘÍKADLA / Kinderrijmpjes, Úvod / Intro. Thomas Walker, tenor; Philip Mayers, piano; Radio Blazers Ensemble; Cappella Amsterdam o.l.v. Daniel Reuss (2012, Harmonia mundi)

Slot: Thelonious Monk, ‘Raise Four’ met Thelonious Monk – piano, Charlie Rouse – tenor saxophone, Larry Gales – bass, Ben Riley – drums. Album: Thelonious Monk, ‘Underground’ (1968, Columbia Records).

Onze programma's

Zelf radio maken?

AmsterdamFM wordt gemaakt door vrijwilligers. Wil je ook radio maken?