Springvossen overzicht uitzendingen juni 2013

Gast: Ruud Kuijer, beeldhouwer

Over zijn beeldenproject Waterwerken.

Van 2001 – 2013 werkte Kuijer aan een ambitieuze serie van zeven betonnen beelden voor een oeverstrook  van dertig meter breed en vijfhonderd meter lang begrensd door het Amsterdam-Rijnkanaal, industriegebied Lage Weide en de Werkspoorbrug. Betonnen kolossen soms lichtvoetig als La Danse van Matisse.  Horizontalen, verticalen, cilinders die door de beweging van de kijker of  van de voorbijtrekkende vrachtschepen,   treinen en vrachtauto’s een voortdurend transformerend beeldrijm aangaan  met de  industriële omgeving.

 

 

 

Gast: Frits van Oostrom, hoogleraar Nederlandse letterkunde van de Middeleeuwen Universiteit Utrecht

Over zijn boek: Wereld in Woorden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1300-1400 (uitgeverij Bert Bakker, 2013)

De veertiende eeuw werd o.a. getroffen door pestplagen, natuurrampen en grote sociale onrust. Het heette daarom ook wel  ‘een eeuw van verval’.  Van Oostrom kenschetst de veertiende eeuw liever als  ‘een eeuw van vernieuwing’. Vanuit literatuurhistorisch perspectief een begrijpelijke voorkeur. Er komt een nieuwe, persoonlijkere literatuur op die is geschreven in de volkstaal.  Van Oostrom: ‘De veertiende eeuwse literatuur geeft veel meer prijs van de haar omringende wereld dan de dertiende eeuwse. Veel meer dan voordien, dringt het volle leven de literatuur binnen. De teksten zitten de tijd dicht op de huid.’ 

 

 

Gast: Martine Stig,  fotograaf

Over haar project Cauchy Horizons.

Stig deed onderzoek naar de verbeelding van de toekomst in heden en verleden. Hoe toon je wat nog niet is? Een fotografische zoektocht naar de toekomst in de straten van steden in transitie als Athene, Shenzhen en Tunis maar ook Geneve waar natuurkundigen in het laboratorium van het CERN proberen voorbij de wetenschappelijk horizon te kijken.

Martine Stig speelt in haar werk met de ruimte tussen  waarneming,  beeldcultuur en de realiteit.  De fotografe lijkt bij iedere serie een set spelregels te formuleren of te volgen, een concept zo je wilt. Of Stig nu binnen de regels van de Noord-Koreaanse propaganda fotografeert (de serie D.P.R.K. uit 2002) of  zelf spelregels opstelt waardoor  zij als acteur, personage en regisseur tegelijk door een vreemde metropool beweegt  (Stories of Mr.Wood uit 2006 met Vanessa van Dam) altijd raken fictie, documentair en realiteit met elkaar verweven. Wat zien we?; een spel, de realiteit, de realiteit van het spel.

De tentoonstelling Cauchy Horizons is tot 4 augustus te zien in  Schunk te Heerlen.

 

Gast:  Jo Baer, beeldend kunstenaar

Jo Baer werkte de afgelopen vier jaar aan een serie schilderijen en collages geïnspireerd door Ierse (graf-) monumenten uit het Neolithicum. Het Stedelijk Museum toont met In the land of the giants haar meest recente werk.

De Amerikaanse Baer is al zestig jaar werkzaam als kunstenaar. In de jaren ’60 en ’70 verwierf ze grote bekendheid met haar abstracte, minimalistische werken. Werk dat is opgenomen in de vaste presentatie van het Stedelijk Museum. Geruchtmakend was ook haar afscheid, nu zo’n veertig jaar geleden, van pure abstractie door het figuratieve toe te laten in haar werk.

In the land of the Giants is tot 1 september te zien in het Stedelijk Museum. Een overzichtstentoonstelling van het werk van Jo Baer is tot 25 augustus te zien in Museum Ludwig te Köln.

 

Redactie en presentatie: Robert van Altena

______________________________

Springvossen mei 2013

Springvossen archief

S P R I N G V O S S E N wordt iedere dinsdag van 16.00-17.00u live uitgezonden vanuit de studio op de 4e verdieping van de OBA | Openbare Bibliotheek van Amsterdam.

Contact en informatie:

Springvossen op Facebook

springvossen@gmail.com

Leave a Reply