Stadgenoot wil Airbnb niet in sociale huurwoningen

Woningstichting De Key wil eind dit jaar een proef aangaan naar de mogelijkheden van Airbnb in sociale huurwoningen. In de proef mogen studenten hun studentenwoning 30 dagen per jaar verhuren via de online marktplaats voor woningen. Is het een succes, dan is een uitbreiding niet uitgesloten. Burgemeester Van der Laan liet gisteren weten open te staan voor deze aanpassing. Maar daarmee zijn de voorstanders van deze versoepeling in de Airbnbregels wel genoemd. De gemeenteraad is het niet met de plannen eens en ook woningcoörperatie Stadgenoot is fel tegen. Woordvoerder Pim de Ruiter verklaarde in Ritme van de Stad waarom Airbnb volgens Stadsgenoot niet toegestaan zou mogen worden in sociale huurwoningen:

 

Onze programma's

Zelf radio maken?

AmsterdamFM wordt gemaakt door vrijwilligers. Wil je ook radio maken?