Stadsdelen komen kringloopbedrijven tegemoet

GroenLinks Amsterdam is met stadsdelen Centrum, Noord, Zuid en West overeengekomen kringloopwinkels in de stad financieel te ondersteunen. Door kringloopbedrijven besparen de stadsdelen veel kosten aan afvalverwerking en -inzameling, dit moet gecompenseerd worden een vaste bijdage van de stadsdelen aan kringloopwinkels. Kringloopwinkels dragen bij aan het hergebruik van onder andere oude kleding en meubels, waardoor deze een tweede leven krijgen in plaats van direct naar de vuilstort gestuurde te worden. Daarnaast maken mensen met een laag inkomen – en daar zijn er in de stad steeds meer van – gebruik van de voorzieningen van kringloopwinkels. Een derde bijkomend voordeel is dat het werk in de kringloopwinkels gedaan wordt door mensen die anders niet of met heel veel moeite aan het werk zouden komen, aldus Paul van Grieken, fractievoorzitter van Amsterdam Zuid.

In Oost wordt het GroenLinks voorstel vandaag in de stadsdeel besproken.

Leave a Reply