Stadsdelen vaarwel

Er komen zeven bestuurscommissies die bestaan uit maximaal 14 leden. Zij kiezen uit hun midden een dagelijks bestuur van drie leden. Amsterdam halveert hiermee ruimschoots het lokaal bestuur: van 203 deelraadsleden en 30 deelraadbestuurders naar bestuurscommissies met 98 leden. De bestuurscommissies worden benoemd door het college van B&W en de gemeenteraad samen, op basis van de uitslag van rechtstreekse verkiezingen. Bestuurscommissies zullen aanzienlijk minder bevoegdheden en taken hebben dan de huidige stadsdeelbesturen en -raden. Het nieuwe stelsel wil meer ruimte bieden voor burgerparticipatie en initiatieven uit de samenleving.

Leave a Reply