Stadsleven: komt God terug naar de stad?

God is terug in de stad

De kerken en kloosters lopen leeg, maar God is – op kousevoeten – in de stad teruggekeerd. Hoe komt dat? Is er soms sprake van een vernieuwde hang naar spiritualiteit?  Gemeenschapszin? Kruipen we uit onze cocon en willen we weer ergens deel van uitmaken?

Dit is het thema van de nieuwste editie van Stadsleven, de live talkshow van Tracy Metz. Na de zomerstop begint zij vol energie aan een nieuwe reeks, te beginnen op 27 september in de Balie.

In Scheltema, eigenlijk een soort tempel van het boek, sprak Anneminke met Tracy over deze bijzondere talkshow.

Stadsleven met Tracy Metz is op 27 september in de Balie.

Kaarten zijn te krijgen via de website van de Balie of Stadsleven


More Berichten for Show: Scheltema Live

Comments are closed.