Stadsregio reserveert 600.000 euro voor meer fijnmazig openbaar vervoer

Eric Wiebes, wethouder openbaar vervoer van de Stadsregio, streeft met zijn OV-plan uit november 2011 naar sneller en beter openbaar vervoer zonder extra financiële middelen in te zetten. Dat leidt op de meeste plekken tot meer reizigers en sneller vervoer, maar er zijn ook plekken waar de fijnmazigheid terugloopt. Daarom wil hij, om de fijnmazigheid van het openbaar vervoer te vergroten, kleinschalige particuliere OV-intitiatieven helpen mogelijk maken.De Sp plaats kantekeningen bij het voorstel.

Onze programma's

Zelf radio maken?

AmsterdamFM wordt gemaakt door vrijwilligers. Wil je ook radio maken?