Stand van zaken Shortstay – vergunningen in binnenstad Amsterdam

Mensen die tijdelijk in Amsterdam werken of verblijven kunnen voor een korte periode van minimaal vijf nachten woningen huren in de vrije sector.

Aangezien de desbetreffende huurwoning dan niet meer beschikbaar is voor Amsterdammers, moet de verhuurder een shortstayvergunning aanvragen. Het stadsdeel is het orgaan dat de vergunningen voor shortstay afgeeft.

De gemeente Amsterdam heeft in verschillende gebieden een limiet voor shortstay vastgesteld. Per 1 november 2013 heeft de gemeente toegestaan dat deze limiet werd uitgerekt. Op deze manier kunnen meer verhuurders aanspraak maken op een shortstay vergunning, te weten 200 extra. Eenmaal een aanvraag ingediend, is het echter de vraag of de gemeente deze behandelt, omdat het niet verenigbaar kan zijn met het bestemmingsplan. In dat geval heeft de verhuurder een omgevingsvergunning nodig om af te mogen afwijken van het bestemmingsplan.

Omgevingsvergunningen worden gepubliceerd in de stadsdeelkrant en op www.centrum.amsterdam.nl / bekendmakingen.

Shortstayvergunningen worden alleen verleend voor woningen met een huur boven de huurgrens. Shortstay mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid van de buurt. De verhuurder mpet de directe omgeving inlichten over de stortstayverhuur. Het besluit over het beleid van shortstayvergunningen wordt woensdag 12 februari a.s. genomen.

In gaven van overlast van shortstay kan het meldpunt Zoeklicht, www.amsterdam.nl/zoeklicht uitkomst bieden (of tel nr. 14 020).

Leave a Reply