Steun en controle voor ‘verloren’ leerplichtigen

 
Amsterdam zal meer gaan ondernemen om te voorkomen dat leerplichtige kinderen niet naar school kunnen omdat ze geen geschikt onderwijs kunnen vinden. Een voorstel van D66 en SP om het aantal thuiszitters in Amsterdam drastisch omlaag te brengen is woensdag unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

Het ‘passend onderwijs’ dat in 2014 is doorgevoerd door het ministerie zorgt nog altijd voor veel problemen. Hierdoor komen kinderen, die veelal extra aandacht en zorg nodig hebben in het onderwijs, thuis te zitten. Om ervoor te zorgen dat deze groep niet langer tussen wal en schip komt te vallen zijn er nu dus maatregelen genomen. U hoort ze in Ritme van de Stad

 

Onze programma's

Zelf radio maken?

AmsterdamFM wordt gemaakt door vrijwilligers. Wil je ook radio maken?