Strenge handhaving nieuwe taxiregels

Het college van B&W heeft op 12 februari het ‘Handhavingsarrangement Taxi’ vastgesteld. Daarin staat beschreven hoe het toezicht en de handhaving van de nieuwe Amsterdamse taxiverordening op 8 mei wordt uitgevoerd. Één van de regels is dat taxichauffeurs die gebruik maken van een taxistandplaats in het bezit moeten zijn van een taxipas. Chauffeurs zonder die pas zijn na 8 mei niet meer welkom in Amsterdam.

Naast handhaving zijn klachten van taxiklanten van belang om de kwaliteit van het Amsterdamse taxivervoer te verbeteren. Dit wordt in de taxi en op de standplaats duidelijk vermeld.

Het landelijke klachtenmeldpunt is: www.taxiklacht.nl/

Leave a Reply