Strengere energie-eisen nieuwbouw Amsterdam: contraproductief?

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft toegestaan dat Amsterdam strengere regels mag toepassen aangaande energie-eisen bij nieuwbouw. De landelijke energie prestatie coëfficiënt die landelijk is vastgesteld op 0.4 mag bij de bouw in Haven-Stad opgetrokken worden naar 0.2. Voor Amsterdam, die graag in deze voorlopers rol zit, een mooie stap. Met deze afwijkende regels loop het ook vooruit op de nieuwe Omgevingswet, waarbij de gemeenten zelf mogen bepalen hoe duurzaam een nieuw te bouwen woonwijk moet gaan worden. Wij vragen Jan Fokkema, directeur van Neprom, de vereniging van projectontwikkelaars,  of de stad zichzelf nu niet voorbij holt.

Comments are closed.