Aanpak zwakke scholen Amsterdam faalt

Het basisonderwijs in Amsterdam gaat goed, van de 44 zwakke en zeer zwakke scholen in 2008 zijn er nog maar 4 zwakke over. Dat komt door de verbeteraanpak. Vandaag kwam er echter een rapport van het Centraal Planbureau uit, waarin staat dat de aanpak helemaal niet gelukt is. De gemiddelde cito-score is op de betrokken […]

Armoedesignalement CBS vandaag verschenen

Vandaag is het jaarlijkse rapport van het CBS en het SCP over armoede verschenen, het armoedesignalement. In dit rapport constateren deze organisaties een sterke stijging van de armoede in Nederland. Er leven meer dan 664.000 gezinnen in armoede en er groeien inmiddels 384.000 kinderen op in armoede. Gezien de aanhoudende economische crisis werd deze stijging […]

Opslag kentekengegevens oneigenlijk

De Landelijke Eenheid*), onderdeel van de Nationale Politie, blijkt de kentekens die door hen worden gefotografeerd op te slaan in een centrale database. Volgens het CPB, het College Bescherming Persoonsgegevens, is dat oneigenlijk. Dit meldt nrc.next vanochtend. Naar aanleiding van een berisping in 2010 van de politie door het CPB, garandeerde het kabinet Balkenende IV […]