‘Ontkracht de macht van erfpacht!’

Amsterdam is momenteel in de ban van de erfpachtkwestie: vanaf 1 januari 2020 gaan zeer ongunstige tarieven gelden voor erfpachters, waardoor in de ergste gevallen het blijven wonen in eigen huis fors duurder kan gaan uitpakken. Veel erfpachters zijn daarom nu bezig hun erfpacht voor eeuwig af te kopen, of nu nog, onder de oude […]

Historisch besluit eeuwigdurende erfpacht!

Ze zijn er uit! De gemeenteraad heeft vandaag (vannacht) ingestemd met de overstapregeling voor eeuwigdurende erfpacht. Het heeft even geduurd maar de heren/dames politici zijn er uit! ‘Historisch’, aldus Tjakko Dijk van de VVD. Maar wat houdt het plan nu in en wat zijn de gevolgen voor de 130.000 huizenbezitters die hier mee te maken […]

Gemeente verlaagt percentage erfpachtcanon.

De gemeenteraad heeft gisteravond in meerderheid ingestemd met een lagere erfpachtcanon dan die door het gemeentebestuur eerder was vastgesteld. Het tarief is met ruim een procent in mindering gebracht naar een minimum van 1,94 procent. Diederik Boomsma, fractievoorzitter van het CDA in Amsterdam, kwam in Ritme van de Stad uitleg geven over het hoofdpijndossier erfpacht. […]

Wolters : scherpe kritiek op aanpak erfpacht door VVD

VVD-lid en jurist Frederik Wolters staat niet achter het erfpachtplan van Amsterdam, dat begin dit jaar naar buiten werd gebracht door VVD-wethouder Eric van der Burg. Dat meldt Het Parool. Bij de overgang van voortdurende erfpacht naar eeuwigdurende erfpacht stelt de stad zichzelf op als monopolist die de burger uitknijpt, vindt Wolters. Terwijl erfpacht een […]

Gemeente steunt plan voor eeuwigdurende erfpacht

De gemeente zet het nieuwe plan voor eeuwigdurende erfpacht door. Dat meldt Het Parool.De VVD, D66 en SP stemmen in met een ‘tweetrapsraket’, een opsplitsing van de nieuwe erfpachtplannen in twee delen. Eerst moet de gemeente een besluit nemen over de uitgifte van nieuwe grond in eeuwigdurende erfpacht. Dit is een nieuw erfpachtstelsel waarbij niet […]