Hoofdbegaafde vaak in conflict op werk

Uit een nieuw onderzoek van het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (het IHBV) blijkt dat naar schatting een derde van de hoogbegaafden thuis zit zonder werk. Het Instituut vroeg 174 hoogbegaafde werklozen naar de oorzaak van hun werkloosheid. Het resultaat: veel werklozen gaven aan dat ze bijvoorbeeld sneller verveeld raken op het werk, of dat ze vaker […]

Eerste hoogbegaafden basisschool in Amsterdam opent haar deuren

Hoogbegaafde kinderen in Amsterdam kunnen vanaf vandaag voor het eerst de hele week naar een gewone school. Een gat in de markt omdat deze vorm van onderwijs niet eerder in Amsterdam bestond. Onderzoek wijst uit dat ongeveer 2,3% van de kinderen in Amsterdam hoogbegaafd is. Dat zijn naar schatting 1400 leerlingen, zo laat Kirsten Slisser […]