Coöperaties de dupe van de nieuwe wet ‘passend toewijzen’.

Sinds vorig jaar dienen woningcoöperaties zich te houden aan de wet ‘passend toewijzen’. Huishoudens, die aanspraak maken op sociaal huren, en die een woning zoeken, moeten hierbij een woning toegewezen krijgen die het beste past bij hun inkomen. Passend toewijzen zorgt er dus voor dat ook huishoudens met een laag inkomen aan een huis kunnen komen, ondanks een tekort aan goedkope sociale […]