Vreugde om nieuw matchingsysteem OSVO

De OSVO (de Amsterdamse vereniging van schoolbesturen) heeft vandaag bekend gemaakt dat zij door zal gaan met het nieuwe matchingsysteem voor plaatsing op middelbare scholen, dat zij dit jaar hanteerde. Drie jaar zullen zij aankijken hoe het gaat.  Vorig jaar liepen de gemoederen hoog op toen door een fout in het systeem kinderen onnodig op […]

Loterij of matchingsysteem? Osvo beslist

  Het nieuwe matchingsysteem heeft afgelopen lente de gemoederen van veel nieuwe brugklassers en hun ouders flink verhit. Het heeft zelfs tot een rechtszaak geleid. Wethouder van onderwijs Simone Kukenheim heeft daardoor de stekker uit het matchingsysteem getrokken. Werner Toonk heeft gisteravond een bijeenkomst georganiseerd waarbij allerlei betrokkenen zoals ouders en schoolbesturen samen overlegden. Scholenkoepel […]

Amsterdam schaft matchingsysteem scholen af

Amsterdam schaft het vorig jaar ingevoerde matchingsysteem voor middelbare scholen af. En dat betekent dat Amsterdamse middelbare scholen weer gaan loten. De Vereniging van Amsterdamse middelbare scholen OSVO en de gemeente hebben dat besloten omdat de matching vorig jaar niet goed verliep. Ruim 1900 van de 7500 kinderen kwamen niet op de school van hun […]

Zonder matchingsysteem vallen impopulaire scholen door de mand

De gemeente Amsterdam en de Amsterdamse schoolbesturen moeten hun tijd niet verdoen aan het matchingsysteem, meldt economisch adviseur Michiel Langman in Het Parool. Beter is het als impopulaire scholen inkrimpen of sluiten zodat er ruimte komt voor scholen waar wel behoefte aan is. Uit evaluaties van het matchingsysteem blijkt dat er in Amsterdam scholen zijn […]

Matching: schrijnende gevallen opgelost

  Er is de afgelopen weken veel te doen geweest over het nieuwe matching systeem om aankomende brugklassers op een middelbare school te plaatsen. De Osvo kreeg zware kritiek te verduren. Ondertussen werd een commissie onderwijsexperts samengesteld die de ingediende klachten en bezwaren probeerde op te lossen. Op deze laatste werkdag voordat de scholen vakantie krijgen was […]

Ruilen mag niet! Matchingsysteem blijft intact

  Vanmiddag is de uitspraak geweest in het kort geding dat ouders hebben aangespannen rondom het matchingsysteem van de Osvo. De rechter heeft de eis van de ouders om het verbod op onderling van school ruilen op te heffen, afgewezen. In Ritme van de Stad toonde bestuurslid van de Osvo Marten Elkerbout zich tevreden dat het […]

Amsterdamse scholenvereniging naar geheim adres na bedreigingen

De Amsterdamse scholenvereniging OSVO is verhuisd naar een geheim adres, nadat medewerkers van de helpdesk werden bedreigd. Ouders zijn boos over het nieuwe matchingsyteem voor achtstegroepers die naar de middelbare school gaan. Een kwart kan niet naar zijn of haar voorkeursschool, een fors hoger percentage dan eerdere jaren. Veel kinderen kunnen niet naar een school […]

Teleurgestelde scholieren door matchingsysteem

  Scholenkoepel OSVO is dit jaar in Amsterdam gestart met een nieuw matchingsysteem. Hierdoor komen nu minder kinderen dan voorheen op de school van hun eerste keuze terecht. Esther Sprenkeling, advocate en moeder van een teleurgesteld kind, is van plan een kort geding aan te spannen tegen OSVO. Ze geeft in Ritme van de Stad aan dat de problemen gemakkelijk opgelost kunnen worden door […]

Kees Laan, HLZ: ook bij genoeg plek niet de eerste keus gegarandeerd

  Gisteren moesten de deuren van het Hervormd Lyceum Zuid dicht omdat de toeloop op de open dag te groot was. Behoorlijk wat mensen hebben een hele tijd staan wachten tot ze naar binnen konden. Kees Laan, waarnemend rector van het HLZ, was al gewaarschuwd door collega’s van het Gerrit van der Veencollege en het […]