SP: “Maximaliseer vrijwillige ouderbijdrage”

De ouderbijdrages die door Amsterdamse scholen (basis- en voortgezetonderwijs) worden gevraagd, verschillen sterk van elkaar. Waar de ene school de ouders €40,- vraagt, vraagt de andere school honderden, soms zelfs meer dan duizend euro vrijwillige bijdrage. Veel te hoog, volgens SP gemeenteraadslid Erik Flentge. Volgens hem zouden er regels moeten komen om de bijdrage te maximialiseren. Waarom […]

Amsterdam int geen ouderbijdrage voor dagbehandeling kinderen

Amsterdam gaat bij ouders voorlopig geen bijdrage innen voor de dagbehandeling van kinderen met psychische problemen. Het stadsbestuur vindt de inning van de ouderbijdragen ingewikkeld, onredelijk en onrechtmatig. Daarmee gaat de gemeente in tegen het huidige kabinetsbeleid en volgt Amsterdam de stad Den Haag, die vorige maand een soortgelijk besluit nam. Volgens de nieuwe jeugdwet […]