50e verjaardag Diensten met Belangstellenden (DmB)

In een tot de laatste stoel bezette Engelse kerk op het Begijnhof is zondag stil gestaan bij het 50 jarig bestaan van de DmB. Veel van haar oude voorgangers bezochten de receptie voorafgaand aan de feestelijke kerkdienst. De Diensten met Belangstellenden zijn in 1963 opgezet uit onvrede met de traditionele Gereformeerde en Nederlands Hervormde kerkdiensten. […]