Takecarebnb, een warm welkom voor nieuwkomers

In asielzoekerscentra wonen mensen die gevlucht zijn omdat ze in eigen land niet meer veilig kunnen wonen. Ze zitten er vaak jarenlang, in afwachting van een verblijfsvergunning en komen in die periode maar zeer beperkt in aanraking met de Nederlandse taal, cultuur en gewoonten. En wanneer ze dan eindelijk een ‘status’ krijgen om te mogen […]

Blauw voor ambacht

Twee vliegen in één klap met de opening van het Blauwe Huis! Na een jaar lang voorbereidingen bied het Blauwe Huis nu namelijk werkzoekenden de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier werkervaring op te doen en een opleiding te volgen. Deze mogelijkheid is speciaal voor alle Vluchtelingen, statushouders en werkzoekenden zodat ook zij de kans […]

Een bijzonder wooncomplex met jongeren en jonge statushouders

Deze zomer ontwikkelden woonstichting de Key, Gemeente Amsterdam en Socius wonen startblok Riekerhaven. Dit is een project waarbij jonge vluchtelingen die net een verblijfsvergunning hebben gekregen (statushouders) samenwonen met jongeren uit Nederland. Achmed Baâdoud is bestuurscommissievoorzitter van het project en vertelt hoe het tot nu toe verloopt.   Foto: Jongeren Startblok Riekerhaven © Nieuw-West  

Studenten en statushouders samen

In het Startblok Riekerhaven in Nieuw West wonen statushouders en studenten niet alleen samen: ze beheren het complex ook samen. Kees van der Zee is als technisch beheerder één van deze actieve bewoners.

Geen woningleegstand door statushouders aldus AFWC

“Huis voor studerende vluchteling blijft leeg in Amsterdam”, zo kopt Het Parool. Iedereen die in Amsterdam studeert of gestudeerd heeft, weet dat het vinden van een betaalbare woonplek in de stad haast onmogelijk is. Sociale huurwoningen zijn dan ook geen overbodige luxe. Toch zegt Het Parool dat er veel beschikbare woningen leeg staan, wachtend op […]

Programmeur: veel meer dan vluchteling

Statushouders moeten vaak nog lang wachten voordat ze een woonplek hebben. Laat staan een opleiding of een baan. Gijs Corstens besluit daar iets aan te doen. Hij richt HackYourFuture op: een “programmeerschool” waar statushouders een keer per week naartoe komen. Inmiddels zijn de eerste studenten al afgestudeerd en begonnen aan een baan.

Barmhartige Amsterdammer helpt bij integratie statushouder

Amsterdam zal in 2016 2.400 statushouders van onderdak gaan voorzien. Om ervoor te zorgen dat de integratie soepel verloopt en het draagvlak onder de Amsterdammers behouden blijft, pleit D66 voor een zo groot mogelijke spreiding van de vluchtelingen. Daarbij is het zaak dat iedere statushouder een Amsterdamse buurman krijgt. De Turbo op integratie!   Hoe […]

Regenboog Groep biedt onderdak

Morgen nemen 22 mensen hun intrek in een leegstand pand in het Westerpark, niet ver van de Buurtboerderij van De Regenboog Groep. Dit jaar moeten 2600 statushouders een plekje vinden in Amsterdam. Deze tweeëntwintig zijn alleenstaande vrouwen en mannen met een afwijkende geaardheid. Die lopen namelijk het meeste risico. Brigitte Nieuwburg, Manager van de Regenbooggroep […]

Extra woningen ex-vluchtelingen

Naast De Key komen ook woningcorporaties Rochdale en Eigen Haard met extra tijdelijke woningen voor ex-vluchtelingen.. Het gaat om ongeveer duizend woningen. Dit heeft Egbert de Vries, directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties gisteren bevestigd. De tijdelijke huisvesting is bedoeld voor statushouders die recht hebben op een permanente woning. De uitbreiding volgt op een […]