Donor: Ja of Nee?

In de Donorweek, die twee weken geleden plaatsvond, hebben ruim 31.000 mensen aangegeven donor te willen zijn of juist niet. 94 procent heeft ‘ja’ geantwoord.  Een groot succes: duizenden nieuwe donoren. Maar is het donorsysteem in Nederland nu beter dan die in bijvoorbeeld België? Volgens de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) lijkt het huidige systeem wel […]