Amsterdam tegen TTIP

Amsterdam heeft een motie aangenomen waarin het college verzocht wordt zich uit te spreken tegen het Transatlantisch Trade & Investment Partnership (TTIP). Dit TTIP is een vrijhandelsverdrag tussen de VS en de Europese Unie met nauwelijks handelsbeperkingen. De motie werd ingediend door Groen Links en kreeg steun van de Partij voor de Dieren, Partij van […]