Barmhartige Amsterdammer helpt bij integratie statushouder

Amsterdam zal in 2016 2.400 statushouders van onderdak gaan voorzien. Om ervoor te zorgen dat de integratie soepel verloopt en het draagvlak onder de Amsterdammers behouden blijft, pleit D66 voor een zo groot mogelijke spreiding van de vluchtelingen. Daarbij is het zaak dat iedere statushouder een Amsterdamse buurman krijgt. De Turbo op integratie!   Hoe […]

Asielzoekers in onzekerheid – Nederland toch geen walhalla?

  Het imago van Nederland verslechtert in de ogen van Syrische asielzoekers. In een gesloten Facebookgroep geven zij elkaar tips en informatie over routes, procedures en opvang, en geven zij elkaar nu het advies Nederland als opvangland te vermijden. Redenen hiervoor lopen uiteen: van pijnlijk lange procedures en veel onzekerheid tot versoberde opvang. Of deze waarschuwingen […]