Tekort aan medische specialisten van allochtone komaf

Een tekort aan medische specialisten van allochtone afkomst bestaat in de grote steden. Dit schrijft de Volkskrant. De krant noemt het slecht voor de kwaliteit en de kosten van de zorg. Het probleem zit vooral bij de opleidingen. Artsen met een niet-westerse achtergrond vallen vaak buiten de boot, onder meer door vooroordelen. Dat blijkt uit recent onderzoek en praktijkervaringen van allochtone artsen.

Volgens hoogleraar Tineke Abma heeft in de grote steden soms meer dan de helft van de patiënten een niet-westerse achtergrond, terwijl het aantal allochtone specialisten blijft steken op 5 à 6 procent.

Leave a Reply