Toonk: “Amarantis moet worden opgesplitst in verschillende scholen”

Tijdens de Middageditie gisterenmiddag spraken wij met Werner Toonk, die uitleg gaf over het feit dat de Gemeente Amsterdam illegale MBO-stagiaires in dienst nam. Helaas moesten wij wegens tijdgebrek het interview afkappen, net op het moment dat hij ons dringend informatie wilde verschaffen over het voortbestaan van scholengemeenschap Amarantis.

In de Middageditie vandaag spraken wij nogmaals met Werner Toonk over dit onderwerp. Hij gaf aan dat het voor de VVD duidelijk is dat de wet moet nageleefd omtrent omgang met illegalen. Verder meldde hij dat Scholengemeenschap Amarantis moet worden opgesplitst en eventueel fuseren met andere scholen.

Leave a Reply