Transformers in Amsterdam aan het werk

In augustus komen 24 jongeren met een Islamitische achtergrond uit 6 verschillende steden samen in Amsterdam om te werken aan innovatief leiderschap en creatief activisme. De jongeren komen uit achterstandswijken van Amsterdam, Parijs, Rabat, Istanbul, Cairo en Berlijn. Aan het uitwisselingsproject ‘Transformers, heroes in disguise’ doen ook vluchtelingjongeren mee van ‘Wij zijn hier’. In hun dagelijks leven worden de jongeren vaak geconfronteerd met uitsluiting en discriminatie. Tijdens training van twee weken gaan ze de problemen in hun wijk en gemeenschap te lijf.

Comments are closed.