Tweede dag Raadsenquête Financiën vanmiddag van start

In de raadsenquête over de stadsfinanciën wordt vanmiddag de directeur van de rekenkamer, Jan de Ridder, verhoord. Rode draad in het onderzoek lijken zowel de gebrekkige administratie als het gebrek aan controle. Terwijl de rekenkamer steeds hamerde op meer helderheid en controle over de geldstromen binnen de gemeente, werkten de diensten en stadsdelen vaak langs elkaar heen. Ook waren er in een paar jaar tijd 115 reorganisaties. Van de meeste daarvan is achteraf niet of nauwelijks onderzocht wat het effect was.
Na de Ridder is vanmiddag Manus Twisk aan de beurt. Twisk was van 2012 tot 2014 directeur van de Dienst Middelen en Beheer, zoals de dienst Financiën officieel heet.

Comments are closed.