U had gelijk! “De geluidsberekeningen van Schiphol kloppen niet”

Schiphol blijkt uit te gaan van verkeerde geluidsberekeningen. Dat is de uitkomst van een rapport van de Commissie voor Milieueffectenrapportage (kortweg de Commissie m.e.r.). De geluidswinst die Schiphol met nieuwe start- en landingsprocedures dacht te gaan halen, blijkt vooral bij het opstijgen gering. Goed nieuws voor de omwonenden, want die hadden zo hun twijfels over de berekeningen. Tom Smit, voorzitter van de werkgroep in de commissie m.e.r., verklaarde in Ritme van de Stad de foutieve berekeningen van Schiphol, de uitkomst van hun adviesrapport en de betekenis voor omwonenden:


More Berichten for Show:

Comments are closed.