Uitbreiding van het basisonderwijs in Zuid

Stadsdeel Zuid heeft versneld een plan opgesteld voor uitbreiding van het basisonderwijs in Zuid. Bestaande scholen worden groter, en er komen nieuwe scholen bij. Dit omdat de basisscholen de laatste jaren moeite hebben gehad met de grote toestroom van nieuwe leerlingen.

In de aankomende vijf jaar wordt er een groei van 800 leerlingen verwacht. In gesprek met achttien schoolbesturen is er naar een oplossing gezocht.

Stadsdeelwethouder Simone Kukenheim: ‘We vonden de schoolbesturen bereid om met ons mee te denken. De Nicolaas Maesschool krijgt per oktober een dependance in de Krusemanstraat. De Anne Frankschool, Maas- en Waalschool, de St. Catharina en de Oscar Carré gaan uitbreiden. De Europaschool en de Geert Grootte II gaan ook uitbreiden. Er komt er een nieuwe basisschool op de Zuidas en een dependance van de Notenkraker in de Hoofddorppleinbuurt, dit moet genoeg zijn om het groeiende aantal leerlingen de komende jaren een plek te geven. Overigens moeten er niet alleen voldoende scholen zijn; de scholen die er zijn moeten ‘fris’ zijn, met een gezond binnenklimaat en energiezuinig. Ook daar gaan we twee miljoen euro in investeren.’

De voorstellen voor de uitbreiding zijn vastgelegd in het ‘Integraal Huisvestingsplan primair onderwijs Stadsdeel Zuid 2013-2017’. Dinsdag 1 oktober behandelt de commissie Samenleving het Integraal Huisvestingsplan. Op 30 oktober beslist de deelraad over de plannen.

Bron: Dichtbij

Leave a Reply