UPDATE: Van den Boom waarnemend voorzitter UvA

Rector magnificus Dymph van den Boom is waarnemend voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam geworden. Van den Boom neemt daarbij tijdelijk de functie van Louise Gunning over. Gunning is afgelopen zondag als voorzitter opgestapt. Zij ziet graag dat de Raden van Toezicht in alle rust een nieuw College van Bestuur kunnen vormen, volgens een tienpuntenplan. De collegeleden hebben hun vertrouwen in Van den Boom uitgesproken. Voor het aanstellen van een vaste opvolger van Gunning gaat de UvA in overleg met de medezeggenschapsraden, decanen en domeinvoorzitters.

 

 Het is gebruikelijk dat universiteitsbestuurders hun oude functie weer oppakken en dat zal Gunning ook doen. Zij gaat aan de slag als universiteitshoogleraar geneeskunde.

Comments are closed.