Van der Pligt: “Mijn strijd gaat onverminderd door, maar vanaf vandaag buiten de gemeenteraad van Amsterdam”

Maureen van der Pligt legt haar werk als raadslid voor de SP fractie Amsterdam neer. Van der Pligt kan zich niet vinden in de huidige koers van haar fractie, met name op het punt van werken zonder loon. 'Een thema wat voor mij symbool staat voor de afbraak van werknemersrechten en in strijd is met het beschermen van de zwakkeren in onze maatschappij. Iets waar ik mijn hele leven pal voor ben gaan staan en wil blijven staan. Werken zonder loon is een thema waarbij ik geen water bij de wijn wil doen.'

 

Van der Pligt zegt ervoor te kiezen zich hard te maken voor waar ze voor staat met de mensen in de bedrijven, in de instellingen, in de zorg en op straat. 

 

 

Comments are closed.