Vandalismemeter in de strijd

Amstelveen gaat elke vier maanden een ‘vandalismemeter’ publiceren. Daarin is te lezen voor hoeveel euro er vernielingen zijn aangericht in de gemeente. De eerste meter laat een bedrag zien van ruim 122.000 euro.

Leave a Reply